Saturday, February 25, 2012

Hasan As-Saqqaf Muktazilah?

*(Buku di atas ini hanya dipenuhi dgn fitnah. Tulisan di bawah ini bukanlah bantahan terhadap buku di atas, namun hanyalah pendedahan tentang pegangan dan akidah guru kepada penulis di atas)

Hasan As-Saqqaf mungkin ramai yang sudah kenal, guru kepada Zamihan Mat Zin Al-Ghari penulis buku di atas. Kononnya Hasan As-Saqqaf merupakan seorang pembela Ahli Sunnah Wal Jamaah Al-Asya'irah, Namun jika kita lihat video tersebut, kita akan dapati pandangan beliau bercanggah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, malah beliau membela pula akidah Muktazilah serta merendah-rendahkan Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah.

Beliau (As-Saqqaf) berkata dalam video tersebut:

الحقيقة يا سيدي,

Sebenarnya wahai Sidi


أن بعض المسائل وافق فيه العبد الفقير ما يقوله المعتزلة و غير المعتزلة

Sebahagian masalah yang mana hamba yg fakir ini (Saqqaf) menyetujui apa yang dikatakan Muktazilah dan selain Muktazilah


و أنا بينت في شرح الطحاوية أن هذه المسائل قال بها جماعة من أهل السنة فهم عبارة عن إشاعات و دعايات فقط لتنفير الناس عني

Dan aku telah syarahkan didalam Syarah Tohawiyah, bahawa masalah-masalah ini telah dikatakan oleh sekumpulan Ahli Sunnah, maka mereka ibarat berita angin dan propaganda semata supaya menjauhkan orang ramai dariku.


و مع ذلك أقول بأن المعتزلة ليسوا على الباطل, المعتزلة, بسبب سياسي, كان في عصور السابقة, في العصر الدولة العباسية, أسباب السياسة و عداء الخلفاء للمعتزلة هو الذي جعل كثير من العلماء يذكرون في كتبهم خلاف المعتزلة و يردون عليه ,

Namun demikian aku katakan: Muktazilah bukanlah diatas kebatilan, Muktazilah, disebabkan politik, adalah dizaman dahulu, zaman Daulah Abasiyah, disebabkan politik dan permusuhan khalifah-khalifah terhadap Muktazilah, inilah yang menjadikan ramai ulama menyebutkan di dalam kitab-kitab mereka khilaf Muktazilah lalu menolak kata-kata mereka
.

و مع أن كثير مما يردون عليه, و مع أن كثير مما يردون على المعتزلة غير صحيح

Sedangkan kebanyakan yang mereka tentang, kebanyakan yang mereka tolak dari Muktazilah tidak sohih
.

Contohnya: Mereka menuduh bahawa Muktazilah menafikan azab kubur, dan ini adalah pembohongan terhadap Muktazilah.

Jika kita rujuk kitab-kitab Muktazilah, kita akan dapati mereka semuanya bersepakat menetapkan azab kubur.

Berkata Qadi Abdul Jabbar,, di dalam 'Syarah Usul al-Khamsah', dan beliau adalah salah seorang Imam Muktazilah, "Tiada khilaf tentangnya dikalangan seorangpun dari umat ini, melainkan sesuatu yang diceritakan dari Dhirar bin A'mru, dan ini tidak diterima oleh Muktazilah,"

Dan beliau ini dulu Muktazilah kemudian keluar darinya.

Dan ini termasuk memburuk-burukkan lawan, maka mereka menuduh mereka dengan tuduhan-tuduhan yang lawan bebas darinya, atau dengan tuduhan-tuduhan yang memang dikatakan mereka, tetapi tiada apa-apa (kesalahan) disitu.

(Kata-kata) Al-Quran itu Makhuk bukan Muktazilah sahaja yang mengatakannya, Asyairah menyetujui mereka, Ibadhiyah menyetujui mereka, Zaidiyah menyetujui mereka, Imamiyah menyetujui mereka, [pent: Semua mereka sepakat kecuali Ahlul Hadith!]

Lihat wahai Sidi!

Aku berkata: Khilaf kita terhadap Wahabiyah lebih besar dan mendalam dari khilaf kita dengan Muktazilah,

Muktazilah, asalnya, asalnya,

Yang mengasaskan mazhab yang mereka namakan Asyairah secara tahqiq ialah Imamul Haramain dan Ghazali, bukan Abul Hasan Al-Asya'ri

Kerana Abul Hasan Al-Asya'ari dan Baqilani misalnya, mereka berdua berkata dalam kitab-kitab mereka: Kami tidak katakan bahawa Istawa (bersemayam/meninggi) bermakna Istawla (menguasai), bahawa tangan bermakna qudrat (kuasa)."

Tetapi Ghazali dan Baqilani berkata: Istiwa ialah Istila', tangan ialah qudrat, inilah kata-kata Muktazilah yang sama!

Maka Abul Hasan Al-Asya'ari dan Baqilani, engkau dapati dalam kitab-kitab mereka mengutuk Muktazilah, mereka berkata bahawa Muktazilah mentakwilkan sifat tangan kepada qudrat, sedangkan kami tidak katakan bahawa tangan itu qudrat, tapi kami mengithbatkan (menetapkan) bagi Allah sifat tangan, yang layak dengan keagunganNya, yang bukan anggota, tetapi ia sifat bagi Allah Ta'ala... hingga akhirnya..

Dan kata-kata ini disisi kita tertolak seratus peratus..

Dan kata-kata ini yang dikatakan Al-Asya'ri dalam kitab-kitabnya... Allah mempunyai dua mata, Ini Tajsim!.. Tajsim belaka.

Allah tidak katakan Dia ada dua mata, Allah berkata: Sesungguhnya engkau dengan mata-mata Kami, contohnya, maka bagaimana kita boleh katakan Allah ada dua mata sedangkan Allah tidak sebut dalam kitabNya yang mulia bahawa Dia ada dua mata? Allah hanya sebutkan satu mata dan mata-mata.

Sebab itu datang imam-imam Asyairah yang sebenarnya, yang telah mengasaskan mazhab Asy'ari, mereka itulah Imam Ghazali dan sy3ikhnya Imam al-Haramain.

mereka berkata dalam kitab-kitab mereka bahawa: istiwa itu istila.. Allah tiada dua mata, tangan itu qudrat, dan inilah yang dikatakan oleh mereka-mereka yang datang selepas mereka dikalangan Asya'irah. Inilah yang mereka setujui Muktazilah.

Muktazilah adalah manusia-manusia yang terhormat, datangkan dalil mereka bukan manusia terhormat!

Mereka adalah satu jama'ah yang mensucikan (Allah).

Mereka gunakan akal, bukan seperti golongan Muhadithin yang gila...

Hatta dalam masalah penciptaan perbuatan (خلق الأفعال), Imam Haramain dan Ghazali berkata dengan kata-kata Muktazilah. Imam Subki telah mengaku hal demikian, beliau berkata: "Mereka berkatakata dengan mazhab yang mendekati sedekat-dekatnya dengan Muktazilah, tapi ia bukannya ia."

(Selesai ucapan As-Saqqaf, sila lihat videonya dalam youtube)

Semoga Allah membuka hati-hati umat Islam dan memberi hidayah kepada mereka yang terkeliru dengan fahaman golongan pelampau (Ghuluw) Asya'irah melebihi pengasasnya (*) sendiri yang bertebaran di Malaysia sekarang. Allahumma Amin.

(*) Golongan Asya'irah menisbahkan diri mereka kepada Abul Hasan Al-Asy'ari dalam akidah, menyelisihi pendapat As-Saqqaf. Beliau sendiri mengaku di dalam ucapannya di atas, bahawa Abul Hasan Al-Asy'ari bukan pengasas Asya'irah secara tahqiq, tetapi menurut beliau pengasasnya adalah Al-Haramain dan Imam Ghazali. Maka beliau sepatutnya tidak layak menyandarkan diri beliau kepada Asya'irah atau Asy'ariyyah, kerana pendapat Abul Hasan 'Asy'ari sendiri bercanggah dengan pendapat mereka dalam masalah sifat Khabariyyah Allah Ta'ala. Beliau (As-Saqqaf) sendiri telah mengiktiraf yang Abul Hasan Asy'ari tidak mentakwilkan sifat Istiwa (Bersemayam/Meninggi) kepada Istawa (Menguasai), dan menurut beliau pandangan demikian seratus-peratus bertentangan dengan pandangan/keyakinan mereka (golongan Asya'irah). Maka jelaslah bahawa golongan Asya'irah pada hari ini menyelisihi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari.

Wallahua'lam

Sumber: Youtube dan Al-Fikrah