Thursday, February 7, 2008

Ahbash dan Asya’irah mengatakan Al-Quran yang ada di dunia ini makhluk!!

Antara aqidah yang batil dan bersalahan dengan pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah ialah mereka mengatakan Al-Quran yang ada di dunia adalah baru. Terdapat banyak buku-buku yang menjelaskan aqidah mereka ini. Antaranya sebuah kitab tauhid Asya'irah di dalam buku Jauharah Al-Tauhid (جوهرة التوحيد) yang dikarang oleh Syeikh Ibrahim Al-Laqqoni dan diterjemahkan oleh H.Mujiburrahman dalam judul Permata Ilmu Tauhid terbitan Pustaka Jiwa Sdn. Bhd. Hal 217.

فكل نص للحدوث <> دلا احمل على اللفظ الذي قد دلا

“Maka tiap-tiap nas yang menunjuk atas kebaharuan Al-Quran, bawalah dia atas lafaz yang telah menunjuk (kepada sifat yang qadim)”

Disyarahkan bahawa pada perkataan للحدوث دلا ertinya: دل على حدوث القرآن yang bermaksud “Yang menunjuk atas kebaharuan Al-Quran. Kemudian pada kalimah احمل على اللفظ ertinya: Bawalah dia atas Al-Quran dengan makna lafaz yang diturunkan atas Nabi kita s.a.w…. Menurut qaul yang rajih bahawa yang diturunkan itu adalah lafaz dan makna. Ada dikatakan bahawa yang diturunkan itu adalah makna dan Jibrillah yang mengibaratkan dengan lafaz-lafaz dari dirinya sendiri. Ada pula dikatakan bahawa yang diturunkan itu adalah makna dan Nabi s.a.w yang mengibaratkan dengan lafaz-lafaz dari dirinya sendiri. Akan tetapi yang ditahqiq adalah yang pertama kerana Allah menciptakannya dahulu pada Lauhul Mahfuz kemudian menurunkannya dalam satu bentuk lembaran-lembara kepada langit dunia pada satu tempat yang dinamakan Baitul Izzah….” [Rujuk – Permata Ilmu Tauhid, Syeikh Ibrahim Al-Laqqoni, hal 218]

Kemudian disambung lagi syarahnya pada kalimah الذي قد دلا adalah sifat dari lafaz dimana maksudnya: yang telah menunjuk atas sifat yang qadim dengan jalan dilalah iltizam sebagaimana telah terdahulu. Kemudian pengarang memberi kesimpulan: “Bahawa tiap-tiap daripada zahir Al-Quran dan Sunnah yang menunjuk atas kebaharuan Al-Quran maka dia dibawa atas lafaz yang dibaca, bukan atas kalam nafsi. Akan tetapi tercegah untuk dikatakan Al-Quran itu makhluk kecuali pada maqam ta’lim. [Hal 219]
Penilaian semula:

Asya’irah berpendapat bahawasanya kalam yang azali itu ialah kalam nafsi, iaitulah kata-kata dalam hati ataupun dalam diri bagi seorang manusia dan kata-kata yang ada pada Allah Ta’ala yang tidak kita ketahui bagaimana rupanya yang tiada berhuruf lagi tiada bersuara, yang tiada dahulu dan tidak ada yang kemudian. Dalil mereka ialah kata-kata seorang penyair nasrani Al-Akhthal:

إن الكلام لفي الفؤاد <> وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا

“Sesungguhnya kalam itu adalah benar-benar di dalam hati dan hanyalah dijadikan lidah itu untuk menjadi petunjuk atas apa yang ada di dalam hati.”

[Rujuk – Permata Ilmu Tauhid, Syeikh Ibrahim Al-Laqqani, hal 151]

Maka kata Asya’irah Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad s.a.w yang berupa bahasa arab adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah s.a.w untuk menggambarkan kata-katanya yang nafsi dan bukanlah kata-kata Allah yang sebenar. Adapun kalam Allah yang sebenar itu satu jua dan tidak berbilang-bilang, maka jika ia diibaratkan dengan bahasa Ibrani jadilah ia Taurat, Jika ia diibaratkan dengan bahasa Suriani jadilah ia Zabur dan sebagainya. Maka oleh sebab itulah sejarah telah menunjukkan betapa rosaknya aqidah aya’irah, apabila ulama-ulama Al-Azhar tidak bersetuju Al-Quran diterjemahkan. Ini tidak lain dan tidak bukan kerana aqidah mereka inilah iaitu jika Al-Quran diterjemahkan maka ia akan berubah menjadi kitab lain.

Inilah aqidah yang rosak oleh puak-puak ahbash yang aqidah mereka adalah aqidah asya’irah. Sedangkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah sekian banyaknya menunjukkan bahawa Al-Quran adalah kalam Allah maknanya, lafaznya, dan hurufnya. Bahkan apabila Al-Quran dibaca oleh manusia atau dituliskan dalam bebearapa mushhaf sekalipun, tidaklah ia keluar terkeluar dari kedudukannya sabagai kalam Allah yang hakiki.


Firman Allah:

الم (1) ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (2)


Maksudnya: “Alif Laam Miim, Kitab (Al Quran) Ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa”. [Surah Al-Baqarah ayat 1 & 2]


Demikian huruf Alif, huruf laam, dan huruf Miim, adalah huruf-huruf yang tedapat dalam Al-Quran kesemuanya adalah Al-Quran yang bersifat Kalam Allah yang tidak diragukan lagi.


وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

Maksudnya: Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, Maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar Kalam Allah, Kemudian hantarkanlah ia ketempat yang aman baginya. demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak Mengetahui. [Surah At-Taubah ayat 6]


يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ


Maksudnya: “Mereka menginginkan untuk dapat merubah Kalam Allah[Surah Al-Fath ayat 15]


أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ


Maksudnya: Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengar Kalam Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui?. [Surah Al-Baqarah ayat 75]

Terdapat banyak lagi dalil-dalil yang menyebut Al-Quran adalah Kalam Allah serta hadis-hadis yang tidak saya nyatakan di sini. Apakah kita ingin mendustakan ayat-ayat Allah ini?


Abu-Hurairah

www.ahbash-sesat.blogspot.com

No comments: