Thursday, June 26, 2008

FITNAH VIRUS MEREBAK LAGI


Srceen Shot 1

Abu Lehyah (pemilik blog http://abulehyah.blogspot.com) membuat penyelewengan dengan mengatakan Imam Bukhari mentakwil ayat mutasyabihat (pada sangkaan mereka, kerana sungguh ayat-ayat sifat itu adalah muhkamat). ٍSilalah buka Sahih Bukhari dalam Kitab At-Tauhid: bab Kullu Syain Halikun Illa Wajhah (كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ). Hadis tersebut berbunyi:


عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ { قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ } قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُوذُ بِوَجْهِكَ فَقَالَ { أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ } فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُوذُ بِوَجْهِكَ قَالَ { أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا } فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا أَيْسَرُ


Daripada Jabir bin Abdullah berkata ketika turun ayat ini: { Katakanlah: Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab daripada atas kamu} dan Nabi s.a.w bersabda : "Aku berlindung dengan wajah Engkau", Maka ia menyambung (firman Allah) : {Atau daripada bawah kaki kamu} maka Nabi s.a.w bersabda: "Aku berlindung dengan wajah Engkau, Ia menyambung (firman Allah): {Atau dia mencampurkan kamu kedalam golongan-golongan (yang saling bertentangan)} Maka sabda Nabi s.a.w: "Ini lebih mudah." [Hadis riwayat bukhari, Kitab al-Tauhid, Bab Firman Allah Setiap sesuatu akan musnah kecuali WajahNya, no: 6857 , rujukan Maktabah Al-Syamilah]


Imam Bukhari menjelaskan di sini Bab pada Hadis tersebut adalah "Firman Allah mengenai Setiap sesuatu akan musnah kecuali WajahNya" di dalam kitab Tauhid. Ini menunjukkan Allah punyai Wajah yang tidak diserupakan dengan makhlukNya. Jika Allah tidak mempunyai Wajah, pastilah Imam Bukhari menjelaskan di dalam kitab Tauhidnya ini. Adapun jika di tinjau Sahih Bukhari pada tafsir surah al-Qasash pada ayat Kullu syaiin Haalikun Illa Wajhah (كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ). Sebagaimana diriwayatkan Wajah tersebut adalah kerajaan Allah. Rujuk Sahih Bukhari pada Kitab Tafsir, bab ( وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ) no: 4398; rujukan Maktabah Al-Syamilah.


Ini adalah tafsiran keseluruhan pada ayat tersebut. Tafsiran ini tidak menafikan bahawa pada ayat itu terdapat isbat sifat wajah bagi Allah Taala. Sepatutnya golongan yang sering melaung-laungkan perkataan Majaz memahami kaedah ini. Ini termasuk Majaz Mursal dengan alaqah menyebut sebahagian dan mengkehendaki semua. Allah S.W.T menyebut sifat wajah kerana ia adalah semulia-mulia sifat Allah, maka dengan sendirinya jika kekal sifat Wajah maka kekal lah segala Sifat Allah, nama-namaNya dan zat-Nya serta kekal juga dengan-Nya kerajaan-Nya dengan kekal-Nya Allah Ta'ala.

Sepatutnya pihak al-Asya'irah lebih ilmiyah dengan tidak mengambil sebahagian perkataan Imam kemudian memahami dengan tanpa merujuk kepada maksud sebenar imam tersebut.


Ibn Baththal mensyarahkan daripada hadis ini:

استدلاله من هذه الآية والحديث على أن لله تعالى وجهًا هو صفة ذاته لا يقال: هو هو، ولا هو غيره بخلاف قول المعتزلة

Berdalilkan ayat dan hadis ini bahawa bagi Allah itu wajah iaitulah sifat zat-Nya tidak dikatakan padanya dia adalah Dia dan bukan Dia bersalahan dengan fahaman Aqidah Muktazilah... [Rujuk Syarah Al-Bukhari Li Ibn Baththal, 20/74; rujukan Maktabah Al-Syamilah]

Demikian lagi masalah Allah bersemayam di atas Arasyh dan Allah bertempat. Ketahuilah bahawa Ahli as-Sunnah wal Jamaah meletakkan qaedah bahawa dalam memahami sifat Allah ada 3 prinsip utama:

1- Isbat iaitu menetapkan segala sifat yang Allah tetapkan bagi diri-Nya dan juga yang Rasul tetapkan.

2- Nafi iaitu menafikan segala sifat yang Allah nafikan pada diriNya dan RasulNya nafikan dan menafikan persamaan sifat yang diisbatkan dengan makhluk.

3- Sukut atau Tawaqquf iaitulah apa-apa sifat yang Allah tidak isbatkan dan tidak pula nafikan sedangkan ia bukan sifat naqis mutlak maka hendaklah kita diamkan diri dari menyebutnya seperti tempat. Maka Allah bersemayam di atas 'Arasyh tetapi bolehkan berkata Allah bertempat? Maka perlu diteliti terlebih dahulu, jika yang dimaksudkan tempat Allah diliputi tempat tertentu atau berhajat kepada tempat maka ia adalah batil tetapi kalau mengatakan tempat itu maksudnya Arasyh maka ia benar tetapi menggunakan ibarat tersebut adalah bidaah.

Maka jelaslah tidak ada tanaqudh pada Ahli Sunnah wal Jamaah. Saya menasihatkan mereka yang ingin mengkritik secara ilmiyah, insaf dan kaji dahulu manhaj dan methodology pihak lawan sebelum anda menghentam mereka.. Wallahua'lam.

http://ahbash-sesat.blogspot.com

2 comments:

ainunmarziah said...

SiAPAKAH PENYUSUN DAFTAR SiFAT 20 PERTAMA KALi ???

KESALAHAN FATAL AJARAN SiFAT 20…
PENGKAFiRAN DALAM KiTAB KUNiNG YANG KEJi OLEH SYAiKH SANUSi…

bulletin ini di syarah oleh SYAiKH FERiZAL AL ARABiA

Inilah BARANG BUKTi yaitu SCAN KiTAB KiFAYATUL ‘AWAM :

Terjemahan kitab: ===Adapun taklid yakni mengetahui akidah akidah yang 50 dan tidak mengetahui akan dalil nya yang ijmaly atau tafshily maka para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Sebagian ulama berkata : “ TiDAK MENCUKUPi TAKLiD iTU DAN ORANG YANG BERTAKLiD KAFiR”. Ibnul Arabi dan Sanusi mengikuti pendapat ini===

Siapakah PENYUSUN DAFTAR SiFAT 50 PERTAMA KALi ?????
Jawab : Ajaran Sifat 20 atau sifat 50 di susun pertama kali oleh Syaikh As Sanusi ( lahir tahun 1437 M dan wafat tahun 1490 M ) dalam Kitab Umm Al Barahin… Ajaran sifat 20 bukan lah susunan Abu Hasan Al Asy’ari.. Ini fakta sejarah internasional…

Seluruh kaum muslimin sepakat bahwa Mengimani dalil NAQLi (Al Quran dan Hadis adalah wajib hukum nya).. Nyan cit hana dawa… Murid SD pun tahu hal tersebut

Akan tetapi, apakah mengimani dalil aqli ( dalil akal ) yang dikarang OLEH Si PENYUSUN DAFTAR SiFAT 50 adalah mutlak wajib ????? Mari kita buktikan :

1. Dalam berbagai kitab kalam (kitab kuning) disebut kan tentang TEORi JAUHAR FARD (teori atom)… Menurut orang zaman dulu, atom (bahasa arab: jauhar fard) adalah benda yang amat halus, materi yang tidak dapat dibagi bagi lagi karena sangat halus nya..

Namun FATAL !!!!!!!!! Akal orang zaman dulu patah ketika perkembangan ilmu alam modern (ahli science modern) ternyata mampu membagi bagi atom menjadi electron, proton dan neutron…. Orang Islam yang pertama kali memaparkan teori tersebut ialah Abu Huzail al ‘Ulaaf tokoh Mu’tazilah dari Bashrah.. T

teori ini bersumber dari seorang filosof Yunani; DEMOCRiTOS… Teori Jauhar Al Fard sebenarnya dimaksud kan untuk menyanggah teori materi eternal (Al Maddah al Qadimah) yang di kemukakan oleh Aristoteles… Apakah dalil akal yang macam begini jika tidak kita percayai membuat kita jadi KAFiR ???? Tanya aja murid SD

2. Pada dalil kebaruan alam terdapat 7 pokok pembicaraan yang terkenal dengan sebutan mathalib sab’ah.. Syaikh Bajuri menyatakan : “mathalib sab’ah ini tidak dapat diketahui kecuali oleh orang orang yang rasikh atau yang sangat dalam ilmu nya”… Syaikh Sanusi menyatakan : “dengan mathalib sab’ah inilah si mukallaf akan selamat dari pintu jahannam yang tujuh”… Ini merupakan dalil akal yang bercampur filsafat Yunani yang mereka masukkan kedalam kitab kuning…

Apakah dalil akal yang macam begini, jika tidak kita percayai membuat kita jadi KAFiR ? akidah bukan dari orang orang filsafat

Ilmu mantiq yang berasal dari sikafir yunani digunakan untuk pembahasan akidah islam

Akidah yang benar adalah akidah Rasulullah S.A.W dan para sahabat nya r.a… Akidah bersifat tauqifiyyah dan ittiba’ pada Rasulullah S.A.W

Menurut penulis, sejumlah pembahasan ilmu kalam dalam kitab kuning merupakan model teologi yang telah dikembangkan oleh para pengikut Asy’ariyah, tidak selalu sama dengan pokok pemikiran Imam Abu Hasan Asy’ari.. Misal nya : Ajaran Sifat 20 di susun oleh Syaikh As Sanusi ( 1437 M- 1490 M ) dalam Kitab Umm Al Barahin… Ajaran sifat 20 bukan lah susunan Abu Hasan Al Asy’ari.. Ini fakta sejarah internasional…

Terdapat sejumlah kejanggalan ilmu kalam dalam kitab kuning, misal nya :
1. Pada dalil kebaruan alam terdapat 7 pokok pembicaraan yang terkenal dengan sebutan mathalib sab’ah ( silahkan check : Kitab Kifayatul Awam )

Syaikh Bajuri menyatakan : “mathalib sab’ah ini tidak dapat diketahui kecuali oleh orang orang yang rasikh atau yang sangat dalam ilmu nya”

Syaikh Sanusi menyatakan : “dengan mathalib sab’ah inilah si mukallaf akan selamat dari pintu jahannam yang tujuh”

JAWABAN SAYA :
Wahai Syaikh As Sanusi !!!! Bagaimana gerangan pendapat mu terhadap para Sahabat Rasulullah dan ulama ulama lain yang tidak menetap kan adanya Tuhan dengan perantaraan mathlab tujuh itu ?? Apakah lantaran itu pintu neraka jahannam menjadi terbuka bagi beliau beliau itu ?????

Wahai Syaikh Bajuri !!!!! apakah ilmu beliau beliau itu itu kurang rasikh atau tidak rasikh ???? Jangan mencampur akidah Islam dengan filsafat !!!!

2. Tentang bahagian bahagian alam.. Menurut orang orang mu’tazilah ; benda terdiri dari bagian bagian kecil yang tidak dapat dibagi bagi lagi (jauhar fard atau atom). Teori atom ini menjadi dasar pendapat mu’tazilah tentang kekuasaan Tuhan dan hubungan nya dengan alam…. Teori ini bersumber dari seorang filosof Yunani; DEMOCRiTOS yang masih di sengketakan di antara filosof filosof Yunani

Dengan demikian, akan timbul permasalahan sebagai berikut :
a. Kenapa dalam sejumlah kitab kuning; teori jauhar fard di anggap sebagai bagian dari akidah Islam versi Asy’ariyyah ??? Padahal sejarah pemikiran Islam membuktikan bahwa orang yang pertama kali memaparkan teori tersebut ialah Abu Huzail al ‘Ulaaf tokoh Mu’tazilah dari Bashrah.

b. Kalau penulis kitab Kifayatul Awam ingin membuktikan Tuhan dengan teori Jauhar Fard ( atom, dari bahasa Yunani : atomos; individed )… Bagaimana kah dengan penemuan baru bahwa atom terdiri dari proton, neutron dan electron ?
c. Teori tersebut bukan dari Islam… Itukah dalil aqli yang harus kita percayai ?

3.Al Qur an juga tidak menggunakan istilah istilah filsafat seperti jauhar, aradl dan sebagai nya.. karena agama tidak hanya untuk orang orang filosof

4.Membahas hukum hukum akal ( law of reason ) yang terbagi dalam tiga kategori :
- wajib pada akal, mustahil pada akal, jaiz pada akal .. Menurut para pengkaji; penggunaan hukum hukum ini di pengaruhi dialektika Yunani dan logika Aristoteles…..

wassalam
syaikh ferizal Al arabia
hand phone : 0853 1043 8721

Satriazi said...

b-0-d-0-h......